Narodowy Instytut Dziedzictwa
Europejskie Dni Dziedzictwa
Wolontariat
Park Mużakowski
Geoportal
Dom

<h2><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2965'>Nagroda im. Oskara Kolberga</a></h2><p><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2965'>
<div align="left">Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami tegorocznych laureatów. 
  <br />
 </div>
 </a></p> <h2><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2867'>Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych</a></h2><p><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2867'>W dniach 23-26.06.2016 r. w Kazimierzu Dolnym odbędzie się jubileuszowa - 50. edycja Festiwalu.</a></p> <h2><a href='http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/Czytelnia/'>Niematerialne dziedzictwo kulturowe </a></h2><p><a href='http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/Czytelnia/'>Zapraszamy do lektury najnowszej publikacji Narodowego Instytutu Dziedzictwa poświęconej ochronie dziedzictwa niematerialnego!</a></p>
> <
Strona główna > Aktualności > Aktualności


 
Podsumowanie Konferencji w Lublinie
W dniach 25 -26 października w Lublinie odbyła się konferencja naukowa i warsztaty na temat niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła – wartości – ochrona” w Lublinie

W dniach 25-26 października 2012 roku, w Lublinie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła – wartości – ochrona”, która organizowana była przez Zakład Kultury Polskiej Instytutu Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa.

W spotkaniu tym wzięło udział grono znakomitych profesorów, naukowców oraz badaczy reprezentujących szereg dziedzin takich jak antropologia, etnologia, folklorystyka, etnomuzykologia, kulturoznawstwo, językoznawstwo czy prawo, co sprawiło, że konferencja stała się spotkaniem interdyscyplinarnym.

Konferencję rozpoczął J.M. Rektor UMCS, Prof. dr hab. Stanisław Michałowski, który podkreślił znaczącą rolę niematerialnego dziedzictwa kulturowego w naszym codziennym życiu. Gościem specjalnym spotkania był również Wicemarszałek województwa Lubelskiego Pan Sławomir Sosnowski.

Zaprezentowano szereg ciekawych referatów, z których większość nawiązywała swoją tematyką do zagadnienia sposobów wdrażania postanowień Konwencji UNESCO w sprawie niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Równolegle do konferencji odbywała się II część warsztatów dla ekspertów NGO i instytucji kultury z całej Polski. Były one kontynuacją spotkania, które odbyło się w czerwcu br. w Warszawie, a miało na celu między innymi pogłębić integrację środowiska animatorów i badaczy kultury. Otwarcia warsztatów dokonał Ambasador Sławomir Ratajski oraz Zastępca Dyrektora NID Bartosz Skaldawski, którzy zgodnie podkreślili ogromną rolę społeczności lokalnych w procesie wdrażania Konwencji. Głównym tematem warsztatów stało się omówienie i konsultacja wniosków opracowanych w NID dotyczących wpisów na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.