Narodowy Instytut Dziedzictwa
Europejskie Dni Dziedzictwa
Wolontariat
Park Mużakowski
Geoportal
Dom

<h2><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2965'>Nagroda im. Oskara Kolberga</a></h2><p><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2965'>
<div align="left">Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami tegorocznych laureatów. 
  <br />
 </div>
 </a></p> <h2><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2867'>Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych</a></h2><p><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2867'>W dniach 23-26.06.2016 r. w Kazimierzu Dolnym odbędzie się jubileuszowa - 50. edycja Festiwalu.</a></p> <h2><a href='http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/Czytelnia/'>Niematerialne dziedzictwo kulturowe </a></h2><p><a href='http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/Czytelnia/'>Zapraszamy do lektury najnowszej publikacji Narodowego Instytutu Dziedzictwa poświęconej ochronie dziedzictwa niematerialnego!</a></p>
> <
Strona główna > Aktualności > Aktualności
  • Siedziba główna UNESCO nocą | © UNESCO/ fot. N. Guy


 
Spotkanie grupy roboczej UNESCO
NID uczestniczył w pracach Otwartej międzyrządowej grupy roboczej na temat skali lub zakresu elementu zorganizowanej w ramach Konwencji UNESCO 2003 r.
Spotkanie grupy roboczej dotyczące Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego - Podsumowanie

W dniach 22 -23 października 2012 w siedzibie głównej UNESCO w Paryżu miało miejsce spotkanie Otwartej międzyrządowej grupy roboczej na temat skali lub zakresu elementu zorganizowanej w ramach Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Spotkanie zorganizowane zostało w istotnym dla Konwencji momencie - przed zbliżającym się Jubileuszem 10-lecia jej uchwalenia. W pracach grupy roboczej uczestniczyli eksperci z poszczególnych Państw-Stron Konwencji. Celem spotkania było rozpatrzenie możliwych sposobów definiowania i opisywania przejawów dziedzictwa niematerialnego w ramach dokumentu, jakim jest Konwencja. Szczególną uwagę poświęcono określeniu właściwego zakresu zjawisk, nominowanych do wpisu na Listy Konwencji. Podczas dyskusji uczestnicy spotkania podjęli próbę określenia granic wpisu - poziomu ogólności lub szczegółowości nominowanych elementów.

Dyskusja toczyła się wokół czterech tematów przewodnich, którym towarzyszyły cztery dokumenty bazowe:
1. Koncepcje „elementu” w projektach Konwencji z 2003 r. i jej Dyrektyw Operacyjnych;
2. Bilans elementów wpisanych na listy: tendencje, kategorie i przykłady;
3. Możliwe sposoby postępowania w przypadku „podobnych elementów”: rozszerzenie wpisanego elementu i nominacja „elementów seryjnych”;
4. „Odpowiedni” w jakim kontekście? Elementy niematerialnego dziedzictwa kulturowego w inwentaryzacji, tworzeniu spisów, ochronie i podnoszeniu świadomości.


Raport z pracy grupy roboczej zostanie zaprezentowany Międzyrządowemu Komitetowi ds. Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego podczas spotkania Komitetu w grudniu tego roku. Na podstawie ustaleń Grupy zostaną sformułowane rekomendacje dla Komitetu, dotyczące dalszych działań w ramach Konwencji. Wśród sugerowanych kierunków działań znajdzie się m.in. potrzeba wypracowania jednoznacznej definicji „elementu” i usprawnienie procedury tworzenia wpisów „seryjnych”.