Narodowy Instytut Dziedzictwa
Europejskie Dni Dziedzictwa
Wolontariat
Park Mużakowski
Geoportal
Dom

<h2><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2965'>Nagroda im. Oskara Kolberga</a></h2><p><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2965'>
<div align="left">Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami tegorocznych laureatów. 
  <br />
 </div>
 </a></p> <h2><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2867'>Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych</a></h2><p><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2867'>W dniach 23-26.06.2016 r. w Kazimierzu Dolnym odbędzie się jubileuszowa - 50. edycja Festiwalu.</a></p> <h2><a href='http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/Czytelnia/'>Niematerialne dziedzictwo kulturowe </a></h2><p><a href='http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/Czytelnia/'>Zapraszamy do lektury najnowszej publikacji Narodowego Instytutu Dziedzictwa poświęconej ochronie dziedzictwa niematerialnego!</a></p>
> <
Strona główna > Aktualności > Aktualności
  • Publikacja - Wielkoulturowe Pomorze..
  • Projekt - Wielokulturowe Pomorze


 
Wielokulturowe Pomorze. Ukraińcy i ich dziedzictwo kulturowe na Żuławach i Powiślu
Zapraszamy do zapoznania się z nową publikacją
Stowarzyszenie „Kochamy Żuławy” w ostatnim czasie wydało swoją pierwszą książkę pt. Wielokulturowe Pomorze. Ukraińcy i ich dziedzictwo kulturowe na Żuławach i Powiślu. Publikacja ta powstała w ramach projektu o tej samej nazwie, który Stowarzyszenie zrealizowało w 2016 r. korzystając z dofinansowania ze środków Województwa Pomorskiego w ramach programu „Rozwój Kultury w Województwie Pomorskim w Roku 2016”.

Projekt obejmował dokumentację etnograficzną niematerialnego dziedzictwa kulturowego Ukraińców na Żuławach i Powiślu, przeprowadzenie warsztatów dotyczących Konwencji UNESCO z 2003 r. w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, a zwieńczeniem jego była konferencja edukacyjna popularyzująca wyniki projektu badawczo-naukowego i publikacja popularno-naukowa.

Publikacja składa się z trzech części. W pierwszej, zatytułowanej Ukraińcy na Pomorzu: między przeszłością a teraźniejszością, znajdują się teksty naukowców, badaczy kultury ukraińskiej i przedstawicieli tej mniejszości. Artykuły przybliżają wybrane aspekty dziejów mniejszości ukraińskiej na Pomorzu, od roku 1947 r. aż do czasów współczesnych.
Druga część książki – Sytuacja kulturowa Ukraińców na Żuławach i Powiślu obejmuje teksty bezpośrednio związane z projektem i przeprowadzonymi etnologicznymi badaniami terenowymi.
Ostatnia – trzecia część nosi tytuł W poszukiwaniu elementów niematerialnego dziedzictwa kulturowego: scenariusze i materiały dodatkowe, gdzie znalazła się propozycja scenariusza zajęć edukacyjnych dotyczących kultury ukraińskiej i religii greckokatolickiej, obrzędowe pieśni weselne i wiersz autorstwa Ukraińców z Żuław. Dopełnieniem tego są fotografie ilustrujące ukraińskie dziedzictwo kulturowe na Żuławach i Powiślu.

Książka do pobrania:

https://wielokulturowepomorze.wordpress.com/2017/01/23/ksiazka-wielokulturowe-pomorze-ukraincy-i-ich-dziedzictwo-kulturowe-na-zulawach-i-powislu-aktualizcja/ 

Stowarzyszenie „Kochamy Żuławy”:
www.kochamyzulawy.pl