Narodowy Instytut Dziedzictwa
Europejskie Dni Dziedzictwa
Wolontariat
Park Mużakowski
Geoportal
Dom

<h2><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2965'>Nagroda im. Oskara Kolberga</a></h2><p><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2965'>
<div align="left">Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami tegorocznych laureatów. 
  <br />
 </div>
 </a></p> <h2><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2867'>Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych</a></h2><p><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2867'>W dniach 23-26.06.2016 r. w Kazimierzu Dolnym odbędzie się jubileuszowa - 50. edycja Festiwalu.</a></p> <h2><a href='http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/Czytelnia/'>Niematerialne dziedzictwo kulturowe </a></h2><p><a href='http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/Czytelnia/'>Zapraszamy do lektury najnowszej publikacji Narodowego Instytutu Dziedzictwa poświęconej ochronie dziedzictwa niematerialnego!</a></p>
> <
Strona główna > Aktualności > Aktualności
  • Konferencja Festiwale, konkursy, przeglądy...


 
Festiwale, konkursy, przeglądy a ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego
Zachęcamy do udziału w konferencji naukowej.
Zakład Kultury Polskiej Instytutu Kulturoznawstwa  
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

     Narodowy Instytut Dziedzictwa    
 
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Zarząd Główny,  
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Lublinie
 
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej  
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 przy współudziale  
Towarzystwa Kultury Teatralnej Ziemi Lubelskiej
 
 
zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.:

 

Festiwale, konkursy, przeglądy  
a ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego 

 


która odbędzie się w Lublinie w dniach 7 – 8 grudnia 2017 roku

 

Konferencja, na którą serdecznie Państwa zapraszamy, ma na celu przedstawienie generalnych problemów związanych z rozpoznaniem funkcji festiwali, przeglądów i konkursów w aspekcie zapisów Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 roku. Festiwale, przeglądy i konkursy – w pełnej ich różnorodności – czynimy przestrzenią naszych zainteresowań naukowych, definiując je jako miejsce wymiany treści kulturowych i jako warunek zrównoważonego rozwoju poprzez wzajemne edukowanie się, inspirowanie oraz nieustanne uczenie się tolerancji,  poszanowania dla wszelkich przejawów kultur lokalnych i regionalnych, etnicznych i narodowych, środowiskowych i subkulturowych.

Konferencja ma mieć wymiar interdyscyplinarny, dlatego zaproszenie kierujemy do kulturoznawców, socjologów, etnologów, antropologów, folklorystów, etnomuzykologów czy pedagogów oraz wszystkich badaczy i animatorów kultury, którzy w swojej pracy zajmują się – zarówno teoretycznie, ale także praktycznie – problematyką ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Interesują nas festiwale, przeglądy, konkursy związane z różnymi dziedzinami, w których przejawia się niematerialne dziedzictwo kulturowe. Przypomnijmy, że w rozumieniu Konwencji UNESCO z 2003 roku dziedzinami tymi są przekazy ustne, tradycje muzyczne, zwyczaje, rytuały i obrzędy świąteczne (np. obrzędy doroczne, rodzinne, folklor dziecięcy i in.), wiedza i praktyki dotyczące przyrody i wszechświata (np. tradycyjne sposoby gospodarowania) oraz wiedza i umiejętności związane z rzemiosłem artystycznym (w tym np. kulinaria, często będące przedmiotem konkursów czy festiwali) (zob. art. 2 Konwencji).  
 
Proponujemy następujące zakresy tematyczne konferencji:  
•    Festiwale – pojęcie, terminologia, teoria, historia, przemiany.  
• Festiwale, przeglądy i konkursy jako forma ochrony dziedzictwa  niematerialnego w myśl Konwencji UNESCO z 2003 roku?
•    Metodologia i metodyka badań festiwalologicznych.
•    Próby typologii festiwali, przeglądów i konkursów.  
•  Cechy i funkcje festiwali oraz ich rola w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
•    Dla kogo są festiwale? Badanie publiczności festiwalowej.
•    Niematerialne dziedzictwo kulturowe modelowane przez festiwal, przegląd, konkurs: selekcja, eliminacja, kreacja.  
•  Festiwale, przeglądy i konkursy jako przestrzeń aktywności społeczności lokalnej  i współpracy międzyśrodowiskowej.  
•   Tworzenie reprezentacji grupowej i sposoby manifestowania tożsamości grupowej.  
•    Festiwal jako forma promocji miejsca, grupy, idei.
•    Estetyka przestrzeni festiwalowej.
•  Ochrona czy kreacja? Zagadnienia związane ze sposobami rejestracji i dokumentacji festiwali.
•    Lekcja dziedzictwa niematerialnego? Walory edukacyjne festiwalu.  
 
Obrady konferencji odbędą się w gmachu Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a.

Konferencja jest włączona w program odbywającego się w UMCS 27. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe” imprezy o charakterze interdyscyplinarnym, której celem jest popularyzacja kultury tradycyjnej, głównie muzycznej, poprzez współczesne jej interpretacje. Uczestnicy konferencji otrzymują zaproszenia na wydarzenia Festiwalu (www.mikolajki.folk.pl).

Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 250 zł, przeznaczoną na dofinansowanie kosztów druku materiałów konferencyjnych, kolację pierwszego dnia konferencji i serwis kawowy. Dojazd na miejsce obrad, noclegi i wyżywienie uczestnicy opłacają samodzielnie. Organizatorzy zapewnią miejsce wspólnego obiadu w barku w gmachu humanistyki.

Przewidujemy druk materiałów pokonferencyjnych w recenzowanej monografii wieloautorskiej w serii Niematerialne dziedzictwo kulturowe w Polsce i jego ochrona. 

Serdecznie zapraszamy!  
 
 
Komitet Organizacyjny Konferencji :
 

dr hab. Katarzyna Smyk, prof. UMCS
Zakład Kultury Polskiej UMCS, PTL o/Lublin, TKT Ziemi Lubelskiej (K_Smyk@wp.pl)

dr Anna Weronika Brzezińska  
Zarząd Główny PTL, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM (awbrzez@amu.edu.pl)

dr Mariola Tymochowicz  
Zakład Kultury Polskiej UMCS, PTL o/Lublin (mariolate@wp.pl)  
 
 
Program:
do pobrania