Narodowy Instytut Dziedzictwa
Europejskie Dni Dziedzictwa
Wolontariat
Park Mużakowski
Geoportal
Dom

<h2><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2965'>Nagroda im. Oskara Kolberga</a></h2><p><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2965'>
<div align="left">Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami tegorocznych laureatów. 
  <br />
 </div>
 </a></p> <h2><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2867'>Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych</a></h2><p><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2867'>W dniach 23-26.06.2016 r. w Kazimierzu Dolnym odbędzie się jubileuszowa - 50. edycja Festiwalu.</a></p> <h2><a href='http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/Czytelnia/'>Niematerialne dziedzictwo kulturowe </a></h2><p><a href='http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/Czytelnia/'>Zapraszamy do lektury najnowszej publikacji Narodowego Instytutu Dziedzictwa poświęconej ochronie dziedzictwa niematerialnego!</a></p>
> <
Strona główna > Aktualności > Aktualności
  • fot. Marek Harbaczewski


 
Już wkrótce jubileuszowa 35. edycja DRUZBACKI
Konkursu Muzyk, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Drużbów Weselnych
Druzbacka jest przeglądem dorobku ludowego muzykowania, śpiewu (solowego i zespołowego), popisu drużbów weselnych z regionów: Lachów, Zagórzan, Pogórzan, Górali Łącko - Kamienickich, Rytersko - Piwniczańskich, Babiogórskich, Kliszczaków i Łemków.

„Podstawowym założeniem programowym konkursu było i jest ratowanie ludowej tradycji muzycznej (…) z zachowaniem wszystkich tradycyjnych cech stylistycznych w muzyce, śpiewie…"

Impreza kiedyś „wędrująca” a od 1998 roku organizowana jest w Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu ciesząc się dużym powodzeniem. Dzięki wspólnym spotkaniom i wzajemnej, „pozytywnej” rywalizacji uczestników poziom muzyczny od kilku lat utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Konkursowi towarzyszą zajęcia warsztatowe uczestników i instruktorów z Komisją Artystyczną.

Do tegorocznego konkursu zgłosiła się rekordowa liczba uczestników (579 osób) w tym:

- 29 muzyk (kapel)
- 50 instrumentalistów
- 30 grup śpiewaczych
- 34 śpiewaków
- 9 mistrzów z uczniami
- 15 drużbów weselnych
- 2 starostów weselnych

 
Łącznie konkurs obejmuje 168 prezentacji.

 
PROGRAM RAMOWY

Czwartek, 11 maja 2017
13.00 - 15.45 prezentacje konkursowe cz.1
16.30 - 19.30 prezentacje konkursowe cz.2
19.45 - 23.00 prezentacje konkursowe cz.3
 
Piątek, 12 maja 2017
13.00 - 15.50 prezentacje konkursowe cz.1
16.30 - 20.10 prezentacje konkursowe cz.2
20.25 - 23.00 prezentacje konkursowe cz.3
 
Niedziela, 14 maja 2017
10.00 - 13.00 Spotkania warsztatowe uczestników Druzbacki z Komisją Artystyczną
14.00 Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, wyróżnień
15.00 Koncert Laureatów
 


Więcej informacji:
http://www.mcksokol.pl/132,15886,Zapraszamy_na_jubileuszowa_35__edycje_DRUZBACKI.htm