Narodowy Instytut Dziedzictwa
Europejskie Dni Dziedzictwa
Wolontariat
Park Mużakowski
Geoportal
Dom

<h2><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2965'>Nagroda im. Oskara Kolberga</a></h2><p><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2965'>
<div align="left">Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami tegorocznych laureatów. 
  <br />
 </div>
 </a></p> <h2><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2867'>Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych</a></h2><p><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2867'>W dniach 23-26.06.2016 r. w Kazimierzu Dolnym odbędzie się jubileuszowa - 50. edycja Festiwalu.</a></p> <h2><a href='http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/Czytelnia/'>Niematerialne dziedzictwo kulturowe </a></h2><p><a href='http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/Czytelnia/'>Zapraszamy do lektury najnowszej publikacji Narodowego Instytutu Dziedzictwa poświęconej ochronie dziedzictwa niematerialnego!</a></p>
> <
Strona główna > Aktualności > Aktualności


 
Ochrona dziedzictwa kulturowego - zadania, priorytety, narzedzia
Zachęcamy do udziału w Ogólopolskiej Konferencji Kultury już 17 grudnia w Rzeszowie

Celem Ogólnopolskiej Konferencji Kultury jest środowiskowa debata ukierunkowana na wypracowanie propozycji i przygotowanie do wdrożenia rozwiązań odpowiadających na najbardziej ważkie potrzeby artystów i organizatorów życia artystycznego w Polsce. Na Konferencję składa się cykl 11 sympozjów oraz konferencja podsumowująca.

W pierwszej fazie przedsięwzięcia odbyło się pięć sympozjów „sektorowych”, skupionych na poszczególnych dziedzinach sztuki: muzyce, teatrze, tańcu, sztukach plastycznych oraz sztuce tradycyjnej.

Zgłoszone w ich czasie propozycje dotyczące obszarów domagających się regulacji systemowych, a także kierunków możliwych zmian dopełni druga faza dyskusji, której celem jest dookreślenie, wzajemna konsultacja i w miarę możliwości uzgodnienie proponowanych rozwiązań pomiędzy reprezentantami różnych sztuk, aktywności i punktów widzenia. Tworzy ją sześć sympozjów regionalnych, podczas których poruszone będą kwestie dotyczące organizatorów życia kulturalnego (w tym samorządów wszystkich szczebli), instytucji kultury, podmiotów niezależnych i samych artystów, a także mechanizmów finansowania kultury i zagadnień w zakresie ochrony dziedzictwa niematerialnego.

Tak przygotowana i przeprowadzona środowiskowa diagnoza życia kulturalnego w Polsce otworzy perspektywę dla nowych rozstrzygnięć, również legislacyjnych, obejmujących w pierwszej kolejności podstawową w tym zakresie Ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej wraz z powiązanymi aktami prawnymi, a także dla sformułowania dobrych praktyk, porozumień i/lub układów zbiorowych.


PROGRAM

17 grudnia 2017

10:00 Otwarcie konferencji
10:30–11:30 W kierunku ustawy o ochronie dziedzictwa kulturowego

Katarzyna Zalasińska, Departament Ochrony Zabytków MKiDN, Rada ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego przy MKiDN

Hanna Schreiber, Uniwersytet Warszawski,  Rada ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego przy MKiDN

11:30–13:30 Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego – cele i zadania

Moderator: Katarzyna Smyk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Rada ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego przy MKiDN, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Uczestnicy dyskusji:
Romana Agnel, Cracovia Danza
Grzegorz Gordat, Stowarzyszenie Serfenta
Arkadiusz Jełowicki, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
Paweł Onochin, Stowarzyszenie Twórców Ludowych
Bożenna Pawlina Maksymiuk, Nadbużański Uniwersytet Ludowy
Jan Prządka, Stowarzyszenie Muzyków ludowych
Sławomir Ratajski, Polski Komitet ds. UNESCO
Katarzyna Sadowska-Mazur, Narodowy Instytut Dziedzictwa
Andrzej Sar, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

13:30–14:00 przerwa kawowa
14:00–15:30 Narzędzia ochrony dziedzictwa kulturowego

Moderator: Katarzyna Zalasińska, Departament Ochrony Zabytków MKiDN, Rada ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego przy MKiDN

Uczestnicy dyskusji:
Monika Cornell, Państwowy Instytut Wydawniczy
Monika Drela, Uniwersytet Wrocławski
Magdalena Marcinkowska, Uniwersytet Gdański
Adrian Niewęgłowski, UMCS
Andrzej Szczerski, Muzeum Narodowe w Krakowie, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego

15:30 Obiad

Źródło:

http://konferencjakultury.pl/