Narodowy Instytut Dziedzictwa
Europejskie Dni Dziedzictwa
Wolontariat
Park Mużakowski
Geoportal
Dom

<h2><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2965'>Nagroda im. Oskara Kolberga</a></h2><p><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2965'>
<div align="left">Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami tegorocznych laureatów. 
  <br />
 </div>
 </a></p> <h2><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2867'>Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych</a></h2><p><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2867'>W dniach 23-26.06.2016 r. w Kazimierzu Dolnym odbędzie się jubileuszowa - 50. edycja Festiwalu.</a></p> <h2><a href='http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/Czytelnia/'>Niematerialne dziedzictwo kulturowe </a></h2><p><a href='http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/Czytelnia/'>Zapraszamy do lektury najnowszej publikacji Narodowego Instytutu Dziedzictwa poświęconej ochronie dziedzictwa niematerialnego!</a></p>
> <
Strona główna > Aktualności > Aktualności


 
Polska w Międzyrządowym Komitecie ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego
Polska jest jednym z 12 krajów wybranych do Międzyrządowego Komitetu ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego

Polska jest jednym z 12 krajów wybranych do Międzyrządowego Komitetu ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego na 4-letnią kadencję. Wybory odbyły się w czasie Zgromadzenia Ogólnego Państw Stron Konwencji w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, które obradowało w siedzibie UNESCO w Paryżu w dniach 4–6 czerwca 2018.

Międzyrządowy Komitet ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego pełni kluczową rolę we wdrażaniu Konwencji na szczeblu międzynarodowym i podejmuje decyzje w sprawie wpisu kandydatur przedstawianych przez kraje na trzy listy międzynarodowe: Listę Reprezentatywną Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości, Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Wymagającego Pilnej Ochrony i do Rejestru Dobrych Praktyk. Decyduje również o przyznawaniu dotacji z Funduszu ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego i innych form pomocy udzielanej państwom.

W skład Komitetu wchodzą 24 państwa. W celu zapewnienia ciągłości pracy, co dwa lata w wyniku wyborów przeprowadzanych przez Zgromadzenie Ogólne zmienia się połowa składu Komitetu. Na każdy region przypada liczba miejsc, obliczana proporcjonalnie według liczby krajów, które ratyfikowały Konwencję. Państwa są wybierane na czteroletnią kadencję.

Do następnej sesji Zgromadzenia Ogólnego w 2020 roku w Komitecie będą reprezentowane następujące kraje: Austria, Armenia, Azerbejdżan, Chiny, Cypr, Dżibuti, Filipiny, Gwatemala, Holandia, Jamajka, Japonia,  Kamerun, Kazachstan, Kolumbia, Kuba, Kuwejt, Liban, Mauritius, Palestyna, Polska, Senegal, Sri Lanka, Togo, Zambia.

Źródło: Polski Komitet ds. UNESCO