Narodowy Instytut Dziedzictwa
Dom

<h2><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2865'>Nagroda im. Oskara Kolberga</a></h2><p><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2865'>Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami tegorocznych Laureatów Nagrody im. Oskara Kolberga. </a></p> <h2><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2867'>Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych</a></h2><p><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2867'>W dniach 23-26.06.2016 r. w Kazimierzu Dolnym odbędzie się jubileuszowa - 50. edycja Festiwalu.</a></p> <h2><a href='http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/Czytelnia/'>Niematerialne dziedzictwo kulturowe </a></h2><p><a href='http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/Czytelnia/'>Zapraszamy do lektury najnowszej publikacji Narodowego Instytutu Dziedzictwa poświęconej ochronie dziedzictwa niematerialnego!</a></p>
> <
spacer
niematerialne.nid.pl > Konwencja UNESCO > Dyrektywy operacyjne
 • Procesja Bożego Ciała w Łowiczu | fot. Marta Mikurenda-Jakubiak
 • Procesja Bożego Ciała w Łowiczu | fot. Marta Mikurenda-Jakubiak
 • Św. Jan Ewangelista | fot. Maciej Rymkiewicz
 • Cmentarz Powązkowski w Warszawie | fot. Archiwum Narodowego Instytutu Dziedzictwa
 • Turki wielkanocne | fot. Damian Drąg, Muzeum Etnograficzne im. Franciszka Kotuli w Rzeszowie
 • Turki wielkanocne | fot. Ryszard Kwolek, Narodowy Instytut Dziedzictwa, OT Rzeszów
 • Kaziuki Wileńskie w 1939 r | fot. Autor nieznany
 • Chałupa w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu | fot. Julia Włodarczyk
 
Dyrektywy operacyjne


Zgodnie z artykułem 7. Konwencji UNESCO z 2003 r. w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, Międzyrządowy Komitet ds. ochrony dziedzictwa niematerialnego ma za zadanie m.in. przygotowywanie i przedkładanie Zgromadzeniu Ogólnemu Państw-Stron Konwencji do zatwierdzenia dyrektyw operacyjnych do wdrażania Konwencji. Wskazują one między innymi: 

  • procedury  obowiązujące podczas wpisywania  zjawisk z zakresu dziedzictwa niematerialnego na listy Konwencji (listę zjawisk wymagających pilnej ochronylistę reprezentatywnąrejestr najlepszych praktyk), 
  • zasady dotyczące udzielania międzynarodowej pomocy finansowej,  
  • zasady akredytacji organizacji pozarządowych aby służyły w charakterze doradczym wobec Komitetu, a także 
  • wymogi związane z angażowaniem społeczności związanych z przejawami dziedzictwa niematerialnego w realizację zapisów Konwencji.
Strona internetowa UNESCO »
spacer