Narodowy Instytut Dziedzictwa
Dom

<h2><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2965'>Nagroda im. Oskara Kolberga</a></h2><p><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2965'>
<div align="left">Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami tegorocznych laureatów. 
 <br />
 </div>
 </a></p> <h2><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2867'>Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych</a></h2><p><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2867'>W dniach 23-26.06.2016 r. w Kazimierzu Dolnym odbędzie się jubileuszowa - 50. edycja Festiwalu.</a></p> <h2><a href='http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/Czytelnia/'>Niematerialne dziedzictwo kulturowe </a></h2><p><a href='http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/Czytelnia/'>Zapraszamy do lektury najnowszej publikacji Narodowego Instytutu Dziedzictwa poświęconej ochronie dziedzictwa niematerialnego!</a></p>
> <
spacer
niematerialne.nid.pl > Ochrona dziedzictwa > Dobre praktyki
 • Koło Teatralne Chochliki kolęduje
 • Kolędowanie
 • Kolędowanie
 • Kolędowanie
 • Ręcznik obrzędowy z gminy Orla
 • Ręcznik obrzędowy z gminy Czyże
 • Ręczniki obrzędowe z gminy Czyże
 • Ręcznik obrzędowy z gminy Narewka
 • Ręcznik obrzędowy z gminy Narew
 • Ręcznik obrzędowy z gminy Orla
 • Ręcznik obrzędowy z gminy Hajnówka
 • Ręcznik obrzędowy z gminy Hajnówka
 
Dobre praktyki
"Dobre praktyki" to programy, projekty i przedsięwzięcia podejmowane w celu ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, które wyróżniają się skutecznością i innowacyjnością.
Zapraszamy Państwa do dzielenia się swoimi doświadczeniami i projektami zrealizowanymi lub wciąż trwającymi w zakresie ochrony dziedzictwa niematerialnego. Staną się one cennym źródłem informacji i inspiracji dla wszystkich osób i grup prowadzących działalność na rzecz opieki nad dziedzictwem niematerialnym.

spacer