Narodowy Instytut Dziedzictwa
Dom

<h2><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2965'>Nagroda im. Oskara Kolberga</a></h2><p><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2965'>
<div align="left">Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami tegorocznych laureatów. 
 <br />
 </div>
 </a></p> <h2><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2867'>Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych</a></h2><p><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2867'>W dniach 23-26.06.2016 r. w Kazimierzu Dolnym odbędzie się jubileuszowa - 50. edycja Festiwalu.</a></p> <h2><a href='http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/Czytelnia/'>Niematerialne dziedzictwo kulturowe </a></h2><p><a href='http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/Czytelnia/'>Zapraszamy do lektury najnowszej publikacji Narodowego Instytutu Dziedzictwa poświęconej ochronie dziedzictwa niematerialnego!</a></p>
> <
spacer
niematerialne.nid.pl > Ochrona dziedzictwa > System ochrony w Polsce > Struktura administracyjna
 


W dniu 16 maja 2011 roku Polska złożyła w Paryżu dokumenty ratyfikujące Konwencję UNESCO w spr. ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003, stając się jej 135. Państwem-Stroną. Konwencja weszła w naszym kraju w życie 16 sierpnia 2011.


OBOWIĄZKI PAŃSTW-STRON KONWENCJI UNESCO Z 2003 R.

Konwencja nakłada na swoich sygnatariuszy określone obowiązki:
  1. Tworzenie jednego lub wielu spisów dziedzictwa niematerialnego,
  2. Angażowanie społeczności i NGO,
  3. Dokonywanie wpłat do Funduszu Konwencji,
  4. Składanie raportu okresowego co 6 lat,
  5. Stworzenie ram, które pozwolą dziedzictwu istnieć i rozwijać się. 
(Obowiązki sygnatariuszy znajdują się w artykułach 11-12. Artykuły 13-15 zawierają tylko rekomendacje). 

STRUKTURA SYSTEMU OCHRONY NIEMATERIALNEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W POLSCE:

1. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Ministerstwo Kultury  Dziedzictwa Narodowego jest Resortem, który stał się odpowiedzialny za realizację Konwencji UNESCO z 2003 r. w Polsce. Zakres realizowanych przez Resort zadań obejmuje: 

  1. ochronę niematerialnego dziedzictwa kulturowego na terytorium Państwa Polskiego;  
  2. przesyłanie (lub wycofywanie) zgłoszeń na Listy Konwencji i do Rejestru Najlepszych Praktyk; 
  3. tworzenie infrastruktury dla ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego;
  4. budowanie kompetencji w zakresie ochrony; 
  5. zwiększanie świadomości w zakresie wartości niematerialnego dziedzictwa kulturowego.            
W MKiDN powołane zostało cyklicznie obradujące ciało doradcze - Rada ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego w składzie:
  1. Jan Adamowski - Przewodniczący,
  2. Grzegorz Ajdacki, 
  3. Elżbieta Berendt,
  4. Anna Weronika Brzezińska,
  5. Michał Buchowski,
  6. Joanna Cicha-Kuczyńska - Sekretarz Rady,
  7. Hubert Czachowski, 
  8. Waldemar Czechowski, 
  9. Mariusz Czuba, 
  10. Piotr Dahlig, 
  11. Adam Jankiewicz, 
  12. Waldemar Majcher,
  13. Michał Malinowski,
  14. Hanna Schreiber, 
  15. Anna Szewczuk, 
  16. Danuta Wojciechowska, 
  17. Katarzyna Zalasińska, 
  18. Dorota Ząbkowska,
  19. Katarzyna Smyk
  20. Anna Tyrpa
  21. Anna Nadolska-Styczyńska.
Do zadań Rady należy m.in. opiniowanie na rzecz Ministra KiDN wniosków o wpis na Krajowa listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, rekomendowanie rozwiązań systemowych, rekomendowanie propozycji elementów do wpisu na Listy Konwencji UNESCO, rekomendowanie priorytetów w ochronie dziedzictwa niematerialnego.
 

2. Narodowy Instytut Dziedzictwa


Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2011 roku zadanie realizacji zadań wynikających z ratyfikacji Konwencji UNESCO z 2003 roku zostało przekazane Narodowemu Instytutowi Dziedzictwa. W związku z tym Instytut powołał specjalistyczną komórkę - Zespół ds. Ochrony Tradycji Kultury, która oddelegowana została wyłącznie do realizacji postanowień Konwencji UNESCO z 2003 r. W 2014 r. komórka ta została włączona w szerszą strukturę Zespołu ds. Rozwoju i Wdrażania Strategii Zarządzania Dziedzictwem, zakres jej zadań pozostał jednak bez zmian.  

ZESPÓŁ DS. DZIEDZICTWA NIEMATERIALNEGO

  1. opracowuje rozwiązania systemowe;
  2. prowadzi działalność szkoleniową, informacyjną i doradczą; 
  3. prowadzi działalność wydawniczą;
  4. prowadzi współpracę krajową i zagraniczną;
  5. prowadzi działalność dokumentacyjną;
  6. sprawuje organizacyjną obsługę Krajowej listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
W skład Zespołu wchodzą:

Katarzyna Sadowska-Mazur
Kierownik Zespołu ds. dziedzictwa niematerialnego
Tel.: (22) 551-56-92 
Fax: (22) 826-17-14

Amudena Rutkowska               
Tel.: (22) 551-56-93
Fax: (22) 826-17-14 

Kontakt ogólny:


KOORDYNATORZY REGIONALNI
NID DS. NIEMATERIALNEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

W każdym z 16 Oddziałów Terenowych Narodowego Instytutu Dziedzictwa powołany został konsultant odpowiedzialny za kwestie związane z ochroną i promocją niematerialnego dziedzictwa kulturowego w swoim województwie. Koordynatorzy Regionalni służą poradą i pomocą zwłaszcza w kwestiach związanych z przygotowaniem wniosków o wpis na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.


Województwo dolnośląskie

Koordynator: Krzysztof Czartoryski

ul. Władysława Łokietka 11
50-243 Wrocław
Tel.: (71) 322 16 40
E-mail: kczartoryski@nid.pl


Województwo kujawsko-pomorskie

Koordynator: Leszek Kotlewski

ul Rabiańska 21
87-100 Toruń
Tel.: (56) 663 55 88
E-mail: lkotlewski@nid.pl


Województwo lubelskie

Koordynator: Anna Sikora Terlecka 

ul. Krakowskie Przedmieście 10 
20-002 Lublin
Tel.: (81) 743 62 24


Województwo lubuskie

Koordynator: Krzysztof Słowiński 

Stary Rynek 1
65-067 Zielona Góra
Tel.: (68) 329 14 91
E-mail: 
kslowinski@nid.pl


Województwo łódzkie

Koordynator: Agnieszka Lorenc-Karczewska

ul. Piotrkowska 272 b
90-361 Łódź
Tel.: (42) 682 62 44


Województwo małopolskie

Koordynator: Olga Dyba

ul. Św. Tomasza 8/7
31-014 Kraków
Tel.: (12) 429 10 11
E-mail: odyba@nid.pl


Województwo mazowieckie

Koordynator: Bartłomiej Modrzewski

Szeroki Dunaj 5
00-255 Warszawa
Tel.: (22) 635 98 74


Województwo opolskie

Koordynator: Joanna Banik

ul. Krawiecka 13 (piętro I)
45-023 Opole
Tel.: (77) 423 01 74
E-mail: jbanik@nid.pl


Województwo podkarpackie

Koordynator: Anna Fortuna-Marek

ul. Hetmańska 15
35-045 Rzeszów
Tel.: (17) 853 67 76 
E-mail: amarek@nid.pl


Województwo podlaskie

Koordynator: Iwona Górska

Dojlidy Fabryczne 23
15-565 Białystok
Tel.: (85) 748 22 20


Województwo pomorskie

Koordynator: Tomasz Błyskosz

ul. Św. Trójcy 5
80-822 Gdańsk
Tel.: (58) 301 77 12


Województwo śląskie

Koordynator: Agata Mucha

ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
Tel.: (32) 207 24 00
E-mail: amucha@nid.pl


Województwo świętokrzyskie

Koordynator: Nina Glińska

Al. IX Wieków Kielc 16/13
25-516 Kielce
Tel.: (41) 343 02 72


Województwo warmińsko-mazurskie

Koordynator: Iwona Liżewska

ul. 11-Listopada 4
10-104 Olsztyn
Tel.: (89) 521 26 89


Województwo wielkopolskie

Koordynator: Teresa Palacz

ul. Mielżyńskiego 27/29
61-725 Poznań
Tel.: (61) 851 73 64


Województwo zachodniopomorskie

Koordynator: Beata Makowska

Plac Orła Białego 1
70-562 Szczecin
Tel./Fax: (91) 433 61 67

  spacer