Szkolenie dla gmin z woj. mazowieckiego – Dzień 5

Powrót
Data publikacji: 18 listopada 2021

Szkolenie „Zarządzanie dziedzictwem lokalnym i ujmowanie dziedzictwa w rewitalizacji” dla gmin z woj. mazowieckiego – Dzień 5.

Szkolenie przeznaczone jest głównie dla urzędników gminnych odpowiedzialnych za zabytki, rozwój gospodarczy, promocję, kulturę i planowanie przestrzenne. Zapraszamy także przedstawicieli lokalnych i regionalnych instytucji kultury, organizacji pozarządowych, muzeów, przedsiębiorców, aktywistów. Zarządzanie dziedzictwem wymaga współpracy wielu lokalnych  podmiotów – dziedzictwo jest obecne w wielu dziedzinach życia gminy.

Szkolenie jest interdyscyplinarne, prowadzone przez ekspertów z różnych dziedzin. Pokazujemy, jak je efektywnie wykorzystać dziedzictwo w rozwoju lokalnym.

Szkolenie dla zarejestrowanych uczestników odbędzie się online w trybie modułowym, w dniach 25 i 29 listopada oraz 1, 3 i 6 grudnia br.

Należy zarejestrować się na każdy dzień szkoleniowy oddzielnie. System rejestruje obecność zapisanych uczestników na szkoleniu w kolejnych dniach, co pozwala na wydanie certyfikatów uczestnictwa zainteresowanym osobom.

Linki rejestracyjne:

Dzień 1: https://app.livewebinar.com/127-668-375

Dzień 2: https://app.livewebinar.com/276-045-686

Dzień 3: https://app.livewebinar.com/815-690-314

Dzień 4: https://app.livewebinar.com/199-293-472

Dzień 5: https://app.livewebinar.com/536-742-284

Szkolenie jest bezpłatne i nie ma limitów liczby zgłoszeń z jednej organizacji.

W razie pytań prosimy o kontakt: Aleksandra Chabiera, e-mail: achabiera@niematerialne.nid.pl

Skip to content